Investor relations

Upcoming general meetings

Proxy form / Fullmakt
Documents for the upcoming extraordinary general meeting:
Svenska: Fullmaktsformulär - klicka för att ladda nerEnglish: Proxy form - click to download
Documents
Document 1/2 : The board's report on significant events / Styrelsens redogörelse över väsentliga händelserDocument 2/2 : Auditor-reported material events / Revisorsyttrande väsentliga händelser
English
Notice to extraordinary general meeting of Resqunit AB (publ) 24 April 2024

The shareholders in Resqunit AB (publ), registration number 559339-6806 ("Resqunit" or the "Company"), are hereby invited to an extraordinary general meeting on Wednesday, April 24, 2024 at 17.00 in MAQS Advokatbyrå's premises at Stureplan 19 in Stockholm.
Read full notice (Swedish)
Svenska
Kallelse till extra bolagsstämma i Resqunit AB (publ) 24 april 2024

Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339-6806 (”Resqunit” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 april 2024 kl. 17.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.
Read full notice (Swedish)
chevron-down