Sikre dine teiner

Spar penger og miljø

Kommer i butikken sommeren 2019

Krabbeteiner og hummerteiner sikres med ResqUnit

Fiskeredskaper som krabbeteiner og hummerteiner er kostbare. Vi tilbyr en flott løsning til en elegant pris, som minsker sjansen for at dine investeringer går tapt.

Vårt produkt festes over en rømningsluke på teinen. Dersom teinen går tapt, vil Resqunit løse seg ut etter lengre tid i vann. Rømningsluken er da åpnet og krabber, hummer og fisk vil rømme. Teinen vil nå kunne lokaliseres og hentes opp. Utstyr og dyreliv er spart.

Krabbeteiner og hummerteiner kan sikres med ResqUnit

Environmentalism Through Innovation

Vi ønsker å redusere økonomiske tap for hobby- og yrkesfiskere over hele verden, og samtidig redusere antall spøkelsesteiner som for øyeblikket truer både fiske-, krabbe- og hummerbestand langs alle kyststrøk over hele kloden.

Tapte teiner og fiskeutstyr er ikke bare frustrerende for fiskere. Utstyret fanger også dyr i en evig runddans av lidelse og død, hvor fisk fanges og dør, og blir agn til nye dyr som fanges og dør.

La oss spare miljø og penger.

Tusenvis av hummerteiner og krabbeteiner mistes hvert år, bare i Norge.

Spøkelsesteiner, kalles de. Mistede krabbeteiner, leppefisketeiner og hummerteiner blir liggende i årevis som evige drapsmaskiner.

Fisk eller skalldyr som havner i disse har liten mulighet for å slippe ut igjen. Når de så sulter ihjel, fungerer de som agn og tiltrekker seg nye, som igjen blir fanget.

Havforskningsinstituttet anslår i en fersk undersøkelse at hele 14 500 hummerteiner ble tapt langs kysten, under hummerfiske i 2017.

Norske dykkerklubber, på betalt oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har funnet og fjernet tusenvis av slike.

Dette er et alvorlig problem som dessverre er lett å ikke se fordi det stort sett skjer ute av syne under vannoverflaten.

I en markedsundersøkelse gjennomført i forbindelse med den planlagte lanseringen av ResqUnit for å hindre tap av teiner, svarer 75% at de opplever å miste 1 – 5 teiner hvert eneste år.

Tusenvis av teiner forsvinner og skaper en ond sirkel hvor de fanger og dreper fisk og skalldyr i flere år. Vi ønsker å redusere dette problemet.