Krabbeteiner og hummerteiner sikres med ResqUnit

Fiskeredskaper som krabbeteiner og hummerteiner er kostbare. Vi tilbyr en flott løsning til en elegant pris, som minsker sjansen for at dine investeringer går tapt.

Vårt produkt festes over en rømningsluke på teinen. Dersom teinen går tapt, vil Resqunit løse seg ut etter lengre tid i vann. Rømningsluken er da åpnet og krabber, hummer og fisk vil rømme. Teinen vil nå kunne lokaliseres og hentes opp. Utstyr og dyreliv er spart.

Krabbeteiner og hummerteiner kan sikres med ResqUnit

Environmentalism Through Innovation

Vi ønsker å redusere økonomiske tap for hobby- og yrkesfiskere over hele verden, og samtidig redusere antall spøkelsesteiner som for øyeblikket truer både fiske-, krabbe- og hummerbestand langs alle kyststrøk over hele kloden.

Tapte teiner og fiskeutstyr er ikke bare frustrerende for fiskere. Utstyret fanger også dyr i en evig runddans av lidelse og død, hvor fisk fanges og dør, og blir agn til nye dyr som fanges og dør.