Sikre dine teiner

Spar penger og miljø

Kommer i butikken sommeren 2019

Fish responsibly with Resqunit

Resqunit reduserer økonomiske tap for hobby- og yrkesfiskere over hele verden.
Resqunit reduserer antall spøkelsesteiner som truer dyrebestand i alle kyststrøk over hele kloden.
Dyreliv og miljø er også kostbart.
Tapte teiner fanger dyr i en evig runddans av lidelse og død.

Krabbeteiner og hummerteiner sikres med Resqunit

Fiskeredskaper som krabbeteiner og hummerteiner er kostbare. Vi tilbyr en flott løsning til en elegant pris, som minsker sjansen for at dine investeringer går tapt.

Vårt produkt festes over en rømningsluke på teinen. Dersom teinen går tapt, vil Resqunit løse seg ut etter lengre tid i vann. Rømningsluken er da åpnet og krabber, hummer og fisk vil rømme. Teinen vil nå kunne lokaliseres og hentes opp. Utstyr og dyreliv er spart.

Krabbeteiner og hummerteiner kan sikres med ResqUnit

Tusenvis av hummerteiner og krabbeteiner mistes hvert år, bare i Norge.

Spøkelsesteiner er mistede krabbeteiner, leppefisketeiner og hummerteiner blir liggende i årevis som evige drapsmaskiner.

Fisk eller skalldyr som havner i disse har liten mulighet for å slippe ut igjen. Når de så sulter ihjel, fungerer de som agn og tiltrekker seg nye, som igjen blir fanget.

Vi ser ikke hva som skjer på havbunnen

I en markedsundersøkelse gjennomført i forbindelse med den planlagte lanseringen av Resqunit for å hindre tap av teiner, svarer 75% at de opplever å miste 1 – 5 teiner hvert eneste år.

Vi ønsker å redusere dette problemet – og vi har bare såvidt begynt!