Discovery-stjärnan är ombord!

Tillväxtföretag RESQUNIT

RESQUNIT (NASDAQ STOCKHOLM:RESQ) utvecklar världens första multifunktionella marina datasensor.
Sig Hansen, världskändis och TV-stjärna i mer än 100 länder är bolagets största aktieägare.
Genom att applicera sensorer på fiskeredskap är företagets mål att bli en leverantör av marin data och öka fiskeindustrins förutsägbarhet med mjukvara
Mangold presenterar analys av Resqunit
Mangold inleder sin rapport för Resqunit 1 mars med rekommendationen Köp, och riktkursen 9,80 kronor per aktie på 12 månaders sikt.
Besök företagssidan på NASDAQSe video från Financial Stockholm
"Resqunit will provide fishermen, marine industries, researchers and governments with ocean knowledge and data by mounting sensors on the fishing gear"
- Sig Hansen, bolagets ambassadör och medgrundare

Data och framtidens fiske

Bolagets verksamhet är uppbyggd kring produktet RESQUNIT, en reservboj för fiskeutrustning
Förutom att göra det möjligt att hämta förlorad utrustning från havet kan RESQUNIT även bära vår havsdatasensor.

Dessa marina data kommer att hjälpa fiskare att identifiera var de kan fånga mest fisk och därmed effektivisera sitt fiske. Genom sensordatainsamling och mjukvara siktar bolaget på att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten, vilket genererar såväl ekonomiska som hållbarhetsmässiga fördelar.
Besök företagssidan på NASDAQ
Mangold inleder sin rapport för Resqunit 1 mars med rekommendationen Köp, och riktkursen 9,80 kronor per aktie på 12 månaders sikt.

Catch per Unit Effort

Bolagets havsdatatjänst skall bidra till att fiskare kan öka sin catch per unit effort med mellan 3 och 15 procent.
I fiskerinäringen används måttet catch per unit effort för att beräkna de resurser som krävs för att fånga en viss mängd fisk. Bolagets havsdatatjänst skall bidra till att fiskare kan öka sin catch per unit effort med mellan 3 och 15 procent. Med hjälp av sensorer samlar bolaget in och sammanställer data från många olika källor. Det kan exempelvis vara uppgifter om havstemperatur, syrehalt, salthalt och liknande som bidrar till att fiskare med större precision kan förutse var de kan fånga mest fisk.

Genom att spendera mindre tid på havet minskar arbetsmiljörisken samtidigt som lönsamheten ökar och den miljömässiga påverkan minskar. Eftersom bolaget kommer att sälja havsdatatjänsten som en SaaS-baserad abonnemangstjänst skal den kommer att generera en stabil intäktsbas till bolaget.

RESQUNIT datasensor Aquarius X2 ger en databas för fångstförutsägelse och en bättre förståelse av havet. Företaget baserar delar av sin affärsmodell på havsdata.
Bilden visar en uppskalad prototyp av sensor AQ-X
"A new relationship with the ocean is needed - one that creates a healthy ocean and a sustainable ocean economy"
From the report Ocean Solutions that Benefit People, Nature and the Economy

Expanderar i 2022

Globalt återförsäljarnätverk
Resqunit har åstadkommit ett starkt varumärke genom produktmedvetenhet, pilotprojekt och statligt engagemang i följande regioner Canada, Norge, Australien, Sverige, Belgien, USA Florida, Karibien. Resqunit arbetar med att bygga upp ett globalt återförsäljarnätverk.

Resqunit utökar för närvarande vårt globala varumärke för hållbart fiske och havsvälfärd på global skala. Noteringen på Nasdaq First North Growth bidrar även till att Resqunit står väl rustade när bolagets erbjudande är redo för internationell lansering under 2022.
Resqunit är redan implementerat i norsk lagstiftning:
Monteringsbeskrivelse for hummerteiner og krabbeteiner

Enorm marknadspotential

Resqunit har utvecklat en högteknologisk lösning som kan hjälpa fiskare att effektivt och smidigt återfinna förlorad fiskeutrustning.
Det finns uppskattningsvis 200 miljoner fiskare och 2 miljoner kommersiella fiskefartyg runtom i världen, så bolagets marknadspotential är enorm.

Bolagets havsdataerbjudande är attraktivt för en bred målgrupp, som har konkret nytta av havsdata i sin dagliga verksamhet.
Besök företagssidan på NASDAQ
Resqunit är noterad på NASDAQ First North Growth Market, ticker: "RESQ"

Timingen är perfekt

FN har utropat detta decennium till "Ocean decade" och världen har ett allt större fokus på hållbart vattenbruk.
Intresset för havsdata och lösningar som kan minimera spökfiskeproblematiken är för närvarande mycket stort och bolaget står nu på tröskeln till internationell lansering.

Resqunit ser redan att regelförändringar kommer att vara till företagets fördel och kan i slutändan göra lösningar som Resqunit obligatoriska.
Besök företagssidan på NASDAQSe video från Financial Stockholm