Opphavsrett på resqunit.com

Innholdet på resqunit.com tilhører RESQUNIT AS, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

RESQUNIT har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider og produkter, og til å gjøre nettsidene og produktene tilgjengelige og kjent for allmennheten. Nettsidene og tilhørende produktinformasjon kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra RESQUNIT.

Unntak gjelder for bruk til privat, ikke-kommersiell bruk.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier, filmklipp og annen tilsvarende informasjon.

RESQUNIT aksepterer bruk av pekere til resqunit.com fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via andre sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med RESQUNITs rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rettes til RESQUNIT på e-post [email protected] eller telefon (se våre kontaktsider)