Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Resqunit?

Resqunit er et produkt utviklet for å sikre fiskeutstyr og som reduserer antall spøkelsesteiner. Resqunit har hovedkontor i Sandnes.

Hvordan fungerer Resqunit?

Resqunit er en ekstra flyteenhet som blir med teiner og fiskeutstyr ned i vannet. Dersom teinen mistes eller blir liggende lenge under vann, løses enheten ut og vil bidra til lokalisering og gjenfinning av teinen.

Hva er Spøkelsesteiner?

Spøkelsesteiner er mistet fiskeredskap som for eksempel krabbe-, leppefisk– og hummerteiner som blir liggende i årevis å fiske. Utstyret fanger dyr i en evig runddans av lidelse og død, hvor fisk fanges og dør, og blir agn til nye dyr som fanges og dør. Dette er et stort menneskeskapt miljøproblem. Les mer her

Hvem er Resqunit utviklet for?

Resqunit er utviklet for alle som fisker med teiner og fiskeutstyr som kan gå tapt, og for dem som er opptatt av å ta vare på naturen, et bærekraftig fiske, bevaring av bestand og reduksjon av forsøpling av sjø og hav.

Er der et behov for et slikt produkt?

Vi mener ja, absolutt. Hele verdens kyststrøk er forsøplet med teiner som fisker i «evighetsfiske», noe som påvirker bestand, miljø og fiskernes lommebok. Et problem er plastforurensning, et annet er tap av utstyr, et tredje er tap av dyr og bestand. Vårt inntrykk, etter å ha snakket med aktører i bransjen, er at både hobby- og yrkesfiskere bærer på et tungt ansvar overfor situasjonen med spøkelsesteiner.

«Jeg har fisket hummer i over 40 år. Er ikke gode rutiner nok til å unngå problemet?»

Dessverre er ikke alle fiskere like erfarne og påpasselige. Det var nok sånn sett bedre før. Deler av problemet med spøkelsesfiske kommer av en vekst i hobby- og fritidsfiske som igjen medfører bruk av billige teiner. Spøkelsesteiner er ofte billige teiner som veier for lite og dermed lettere forflytter seg under vann og utforbi stup og dermed mistes og går tapt. Et annet problem er dårlig kompetanse og kunnskap om fisking generelt.

Det er også slik at svært mange teiner går tapt som følge av at båtpropeller kutter tauet til blåsen, og teinen går dermed tapt.

Hva er det som bestemmer tid for utløsing av Resqunit?

Kort fortalt benyttes utløsermekanisme basert på råtnemateriale. Det jobbes også med en elektronisk versjon med tidsforsinkelse. Denne løser ut flyteenheten etter ett gitt antall dager under vann.

Hvordan lokaliseres teinen av fiskeren?

Våre undersøkelser viser at fiskeren oftest vet noenlunde hvor teinen ble tapt. En vil derfor med høy sannsynlig kunne lokalisere Resqunit flytende i dette området i sjøen når den er løst ut.

Hvordan vil teinen kunne reddes når den er lokalisert?

Resqunit er festet til teinen med et tau som tåler opp mot 100 kg. Teinen vil kunne trekkes  opp.

Hvor lenge varer batteriet?

Det er i utgangspunktet ingen elektronikk knyttet til Resqunit. Det jobbes samtidig med fremtidige versjoner som benytter elektronikk. En elektronisk versjon (ikke nåværende prototype) vil kunne ha battertid på flere år, og vil kunne være utstyrt med en diode som blir liggende å blinke i vannflaten.

På hvilken dybde vil Resqunit kunne fungere?

Vi har hatt dialog med profesjonelle dykkere og dykkerklubber, og vi forstår situasjonen slik at majoriteten av tapte teiner langs kyststrøk er leppefisk-, krabbe- og hummerteiner, og stort sett ligger disse tapt på dybde 5-30 meter, så vi tar i utgangspunktet sikte på dybder i området 40-50 meter.

Teiner mistes også på større dybder, for eksempel med krepsefiske, kanskje opp til 150-200 meters dybde. Vi jobber med produktet også for slike dybder.

Hva er fremtidige planer for Resqunit?

Vi ser mange muligheter, og spesielt med IOT (internet of things) som er i en rivende utvikling. Produktet Resqunit planlegges å kunne utvides til å også å omfatte varslings-, og posisjoneringsmuligheter. Det viktigste for oss, er å holde prisen lav slik at løsningen fortest mulig kan bidra til å redusere forsøpling og bedre miljøet .

Hvem står bak Resqunit?

Personen bak Resqunit er Dag Frode Aasnes som også er vår produktutvikler. Dag Frode mistet i 2016 en krabbeteine og ble gjort oppmerksom på hvor stort problem dette er, både for miljøet og for fiskerne selv.

Resqunit AS i Sandnes har med støtte fra Handelens Miljøfond, Innovasjon Norge og våre investorer utviklet en enkel og rimelig enhet som vil bidra til drastisk å redusere antallet teiner som mistes.

Hvorfor har dere valgt slagordet «Environmentalism Through Innovation» 

Vi ønsker å gjøre verden og miljøet enda bedre gjennom innovasjon og nytenking.
Vi ser ikke problemer, kun utfordringer og muligheter, og at en enda bedre verden er i sikte.

Er det umulige mulig?

Vi følger denne filosofien: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid. :)

Og Dette Er Bare Begynnelsen!

Vi i Resqunit jobber med forskning og testing av flere løsninger for bruk på flere typer fiskeutstyr. Følg med!