Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en Resqunit?

Produktet er en flyteenhet som festes på teiner, og vil hjelpe fiskere med å finne igjen mistet fiskeutstyr og samtidig spare miljø og dyrebestand.  Dersom teinen mistes og blir liggende lenge under vann, løses enheten ut og vil flyte til overflaten. Dyrene vil rømme ut et rømningshull, og et kraftig tau ned til teinen vil gjøre at teinen kan dras opp.

Hva koster Resqunit?

Resqunit vil ha en veiledende pris kr 199 + frakt, og kommer for salg i nettbutikk og norske maritim-forretninger sommeren 2019.

Hva er Spøkelsesteiner?

Spøkelsesteiner er mistet fiskeredskap som for eksempel krabbe-, leppefisk– og hummerteiner som blir liggende i årevis å fiske. Utstyret fanger dyr i en evig runddans av lidelse og død, hvor fisk fanges og dør, og blir agn til nye dyr som fanges og dør. Dette er et stort menneskeskapt miljøproblem. Les mer her

Hvem er Resqunit utviklet for?

Resqunit er utviklet for alle som fisker med teiner og fiskeutstyr som kan gå tapt, og for dem som er opptatt av å ta vare på naturen, et bærekraftig fiske, bevaring av bestand og reduksjon av forsøpling av sjø og hav.

Er der et behov for et slikt produkt?

Vi mener ja, absolutt. Hele verdens kyststrøk er forsøplet med teiner som fisker i «evighetsfiske», noe som påvirker bestand, miljø og fiskernes lommebok. Et problem er plastforurensning, et annet er tap av utstyr, et tredje er tap av dyr og bestand. Vårt inntrykk, etter å ha snakket med aktører i bransjen, er at både hobby- og yrkesfiskere bærer på et tungt ansvar overfor situasjonen med spøkelsesteiner.

«Jeg har fisket hummer i over 40 år. Er ikke gode rutiner nok til å unngå problemet?»

Dessverre er ikke alle fiskere like erfarne og påpasselige. Det var nok sånn sett bedre før. Deler av problemet med spøkelsesfiske kommer av en vekst i hobby- og fritidsfiske som igjen medfører bruk av billige teiner. Spøkelsesteiner er ofte billige teiner som veier for lite og dermed lettere forflytter seg under vann og utforbi stup og dermed mistes og går tapt. Et annet problem er dårlig kompetanse og kunnskap om fisking generelt.

Det er også slik at svært mange teiner går tapt som følge av at båtpropeller kutter tauet til blåsen, og teinen går dermed tapt.

Hva er det som bestemmer tid for utløsing av Resqunit?

Utløsermekanismen er en nedbrytbar bomullstråd, også kalt råtnetråd. Denne løser ut flyteenheten etter lengre tid i saltvann, noe varierende fra 80 til 120 dager i våre tester.

Vi i Resqunit ønsker å spare fiskeren for både arbeid og tap av utstyr, og det er etter vår vurdering fordelaktig at råtnetråden ikke løser seg opp for tidlig. Hurtig oppløsning vil medføre jevnlig vedlikehold og bytte av tråd. Det er likevel mulighet for den enkelte fisker å ta stilling til type råtnetråd / materiale som Resqunits flyteenhet festes med.

Hvordan lokaliseres teinen av fiskeren?

Våre undersøkelser viser at fiskeren oftest vet noenlunde hvor teinen ble tapt. En vil derfor med høy sannsynlig kunne lokalisere Resqunit flytende i dette området i sjøen når den er løst ut.

Hvordan vil teinen kunne reddes når den er lokalisert?

Resqunit er festet til teinen med et tau som tåler opp mot 100 kg. Teinen vil kunne trekkes  opp.

Hvor lenge varer batteriet?

Det er i  ingen elektronikk knyttet til Resqunit. Vårt oppdrag er å gi fiskeren en rimelig løsning for å unngå tap av kostbare investeringer.

På hvilken dybde vil Resqunit kunne fungere?

Vi har hatt kontinuerlig dialog med profesjonelle dykkere og dykkerklubber, og vi forstår situasjonen slik at majoriteten av tapte teiner langs kyststrøk er leppefisk-, krabbe- og hummerteiner, og stort sett ligger disse tapt på dybde 5-30 meter, så vi har satset på lengde inntil 50 meter.

Spolen vil derfor ha 50 meter tau. Fiskeren kjenner sitt område best, og tilpasser lengden etter egen vurdering.

Hva er fremtidige planer for Resqunit?

Teiner mistes også på større dybder, for eksempel med krepsefiske, kanskje opp til 150-200 meters dybde. Vi jobber med produktet også for slike dybder.

En løsning for større dybder er underveis. Vi ser mange muligheter, og spesielt med IOT (internet of things) som er i en rivende utvikling. Produktet Resqunit planlegges å kunne utvides til å også å omfatte varslings-, og posisjoneringsmuligheter. Det viktigste for oss, er å holde prisen lav slik at løsningen fortest mulig kan bidra til å redusere forsøpling og bedre miljøet .

Hvem står bak Resqunit?

Personen bak Resqunit er Dag Frode Aasnes som også er vår produktutvikler. Dag Frode mistet i 2016 en krabbeteine og ble gjort oppmerksom på hvor stort problem dette er, både for miljøet og for fiskerne selv.

Resqunit AS i Sandnes har med støtte fra Handelens Miljøfond, Innovasjon Norge og våre investorer utviklet en enkel og rimelig enhet som vil bidra til drastisk å redusere antallet teiner som mistes.

Hvorfor har dere valgt slagordet «Environmentalism Through Innovation» 

Vi ønsker å gjøre verden og miljøet enda bedre gjennom innovasjon og nytenking.
Vi ser ikke problemer, kun utfordringer og muligheter, og at en enda bedre verden er i sikte.

Er det umulige mulig?

Vi følger denne filosofien: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid. :)

Og Dette Er Bare Begynnelsen!

Vi i Resqunit jobber med forskning og testing av flere løsninger for bruk på flere typer fiskeutstyr. Følg med!