Resqunit er en redningsbøye for teiner

Resqunit er en redningsbøye som festes på teiner og som blir med ned i dypet.

Dersom teinen går tapt og havner på havbunnen, vil enheten etter tid løses ut og flyte til overflaten.

Flyteenheten er utstyrt med et tau som er festet til teinen, og den kan trekkes opp igjen. Ustyret ditt er reddet, forsøpling reduseres og dyrebestand bevares.

Resqunit kan brukes på de fleste teiner. Hummerteiner, krabbeteiner og leppefiskteiner.

ResqUnit her montert på en teine
Du sparer penger

Vi vil redusere økonomiske tap for hobby- og yrkesfiskere over hele verden. Fiskeredskaper er ofte kostbare. Vårt produkt Resqunit er en elegant løsning til under 200 kr, som minsker sjansen for at dine investeringer går tapt.

Du reduserer forsøpling

Vi vil redusere forsøpling av hav. Fiskeredskaper utgjør store deler av forsøpling til havs, og da spesielt plast og mikroplast. Det gjøres mye frivillig arbeid for å rydde opp i dette. Resqunit vil hindre at fiskeutstyr går tapt.

Du bevarer dyrebestand

Med Resqunit ønsker vi å hindre ødeleggelse av bestand og sløsing potensiell mat. Millioner av fisk, krabbe og hummer sulter ihjel i spøkelsesteiner hvert år.

Hvert år forsvinner mellom 5-10 prosent av alle teiner i hummerfisket. Fisk og skalldyr som setter seg fast i disse slipper sjelden ut igjen, og dyr som dør i teinen tiltrekker seg nye dyr som blir fanget. Slike ”spøkelsesteiner” bidrar til store tap hvert år.

I 2015 ble et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet igangsatt med mål om å kartlegge omfanget av spøkelsesfiske. Ved hjelp av Norges Dykkeforbund har det siden desember 2015 blitt samlet inn over 3.000 tapte fiskeredskaper i form av spøkelsesteiner, ruser og garn av frivillige dykkere over hele landet. Funnene viser at det sitter en hummer i 10 prosent av teinene og krabbe i 30 prosent av dem.

Er der et behov for en redningsbøye som ResqUnit?

Vi mener ja, absolutt. Hele verdens kyststrøk er forsøplet med teiner som fisker i «evighetsfiske», noe som påvirker bestand, miljø og fiskernes lommebok. Vårt inntrykk, etter å ha snakket med aktører i bransjen, er at både hobby- og yrkesfiskere bærer på et tungt ansvar overfor situasjonen med spøkelsesteiner.

Vårt inntrykk er at en Resqunit redningsbøye for teiner virker å være et stort skritt i riktig retning.