Spøkelsesteiner

Når en teine mistes til sjøs
  • taper fiskeren penger
  • vil dyr lide og pines ihjel
  • vil miljøet forurenses med mikroplast

Spøkelsesteiner er tapte fiskeredskaper som leppefisk-, krabbe– og hummerteiner som fisker i årevis som evige drapsmaskiner. Dyr sulter ihjel og blir agn for nye dyr.

I kyststrøk over hele verden ligger tonnevis av spøkelsesteiner og fisker til evig tid. Teiner og fiskeredskap går tapt som følge av uvær, undervannsstrøm eller tau kuttet av båtpropeller. Disse havner på havbunnen og fisker i mange, mange år. I tillegg avgir teinene mikroplast og partikler av nylon.

Et omfattende, alvorlig og globalt problem

Spøkelsesteiner er et alvorlig globalt miljøproblem. Forsøpling på havbunnen ser vi ikke, men det betyr ikke at det ikke angår oss. Dette går kraftig ut over bestanden, fangede dyr lider og mye god mat går til spille. På sikt vil disse teinene også begynne å avgi mikroplast partikler. Disse finner veien inn i næringskjeden og forsøpler sjømaten vår.

Hvor mange teiner mistes hver år i Norge?
Et grovt anslag er at det finnes rundt 1 million hummer-, krabbe- og leppefiskteiner i Norge. Dette kan vi anslå basert på Fiskeridirektoratets tall pr 2019 som viser at der er 47000 registrerte hummerfiskere som har 10 teiner hver.  Av disse blir ca 10 prosent mistet hvert år og ender opp som potensielle spøkelsesteiner. I enkelte kystområder rapporteres om spøkelsesteiner på hver 25-50 meter.
I andre deler av verden, som i enkelte steder i Mexicogulfen, er tapsraten dobbelt så stor som følge av orkaner.
Problemet er enormt – over hele kloden.
Eksempel på spøkselsesteine

Foto av spøkelsesteine: Havhesten undervannsklubb, Stavanger