Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en RESQUNIT?

RESQUNIT er en flyteenhet som festes på krabbe- og hummerteiner, og som kan hjelpe fiskeren med å finne igjen sin tapte teiner. Dette vil igjen spare miljø og dyrebestand.  Dersom en teine mistes og blir liggende lenge under vann (over 3 måneder), løses enheten ut og vil flyte til overflaten. Dyrene vil rømme ut et rømningshull, og et kraftig tau mellom flottør og teinen vil gjøre at teinen kan dras opp.

Hva koster RESQUNIT?

RESQUNIT har en veiledende pris kr 199 + frakt og finnes i maritim-forretninger i Norge. Spør om RESQUNIT i din nærmeste forretning!

Hvilke teiner passer den på?

Vår første modell S50 som kom i salg fra sommeren 2019, er for bruk på krabbe- og hummerteiner, for fiske på grunt vann (ned til 50m). RESQUNIT S50 er ikke egnet for krepsefiske. Våre produktutviklere jobber med løsninger for større dybder i tiden fremover.

Hvem er RESQUNIT utviklet for?

RESQUNIT er utviklet for alle som fisker med teiner og fiskeutstyr som kan gå tapt, og for dem som er opptatt av å ta vare på naturen, et bærekraftig fiske, bevaring av bestand og reduksjon av forsøpling av sjø og hav.

Hva er det som bestemmer tid for utløsing av RESQUNIT?

Utløsermekanismen er en nedbrytbar bomullstråd, også kalt råtnetråd. Denne løser ut flyteenheten etter lengre tid i saltvann, noe varierende fra 80 til 120 dager i våre tester. Det vil være regionale variasjoner på hvor lang tid råtnetråden tar for å oppløses. Det bestemmes av sollys med mer.

Vi i RESQUNIT ønsker å spare fiskeren for både arbeid og tap av utstyr, og det er etter vår vurdering fordelaktig at råtnetråden ikke løser seg opp for tidlig. Hurtig oppløsning vil medføre jevnlig vedlikehold og bytte av tråd. Det er likevel mulighet for den enkelte fisker å ta stilling til type råtnetråd / materiale som RESQUNITs flyteenhet festes med.

Hva skjer med råtnetråden / utløsermekanismen dersom jeg fisker med teinene hver dag?

Hvis man fisker kontinuerlig over en lengre periode, vil vi anbefale å bytte tråd etter ca 3 måneder. Dette gjøres enkelt på noen få sekunder. Man kan også sjekke bomullstråden ved å dra litt i den og se om den ryker. Er det nær tid for bytte, vil den ryke nokså lett når du drar litt i den.

RESQUNIT er en enkel og rimelig løsning for sikring av ditt fiskeutstyr, basert på Fiskeridirektoratets eksisterende anbefalinger om bruk av råtnetråd for et bærekraftig og ansvarlig fiske.

Er produktet gjennomtenkt og testet?

Produktet har vært gjennom to år med nøye utvikling, testing og modifisering. Vi har jobbet grundig og effektivt for å tilby markedet et produkt som er enkelt å bruke, til en lav pris.

Vi vet at det som betyr mest for fiskere flest er økonomi og lønnsomhet. Med RESQUNIT oppnår man lønnsomhet på kort sikt ved at man ikke mister kostbart utstyr.

Samtidig kan lønnsomheten på sikt være betydelig større:

Vi kan, som en følge av RESQUNIT og den fantastiske jobben dykkere gjør over hele landet med opprydding, få redusert den enorme mengden fangst som årlig kastes bort i spøkelsesfiske. Vi står overfor en mulighet til å finne ut om årsaken til at den norske hummerbestanden ikke tar seg opp igjen, skyldes spøkelsesfiske.

En kombinasjon av et fantastisk ryddearbeid utført av norske dykkerklubber og ansvarlige fiskere som fisker med RESQUNIT, kan gi oss svaret på dette.

Øker bestanden, kan fiskere gå lysere tider i møte i fremtiden ved at bestandene øker.

Hvorfor ikke en løsning som utløser flyteenheten etter et bestemt antall dager?

En slik løsning ville være for kostbar nå i starten.

Det er vanskelig for fiskeren å kjøpe en sikring av sin teine til en pris nær opp til prisen for en ny teine.

Vi har derfor lansert RESQUNIT S50 (versjon 1) med basis i Fiskeridirektoratets godkjente råtnetråd / bomullstråd. På denne måten kan vi nå, som vårt første produkt, tilby en løsning for sikring av teiner som er rimelig for fiskeren. Igjen, vårt fokus er fiskerens økonomi og bestand / miljø.

Jobber dere med andre løsninger for utløsing av flyteenheten?

Ja. Vår produktutvikleravdeling i RESQUNIT jobber hver dag med videreutvikling av konseptet, med spennende fremgang.

Hvordan lokaliseres teinen av fiskeren?

Våre undersøkelser viser at fiskeren oftest vet noenlunde hvor teinen ble tapt. En vil derfor med høy sannsynlighet kunne lokalisere RESQUNIT flytende i dette området i sjøen når den er løst ut.

Hvordan vil teinen kunne reddes når den er lokalisert?

RESQUNIT er festet til teinen med et tau som tåler opp mot 100 kg. Teinen vil kunne trekkes  opp.

På hvilken dybde vil RESQUNIT kunne fungere?

Vi har med vår første versjon S50 satset på lengde (fiskedybde) inntil 50 meter.

RESQUNIT har hatt kontinuerlig dialog med profesjonelle dykkere og dykkerklubber, og vi forstår situasjonen slik at majoriteten av tapte teiner langs kyststrøk er leppefisk-, krabbe- og hummerteiner, og stort sett ligger disse tapt på dybde 5-30 meter.

Er ikke 50 meter dybde og 100 kg bruddstyrke på tau, for lite?

Vår RESQUNIT S50 har 50 meter tau og med en bruddstyre 100 kg. Da klarer vi å holde prisen lav og kan tilby markedet en enkel løsning for sikring av krabbe- og hummerteiner som brukes på grunt vann. Vi jobber nå med å utvikle andre versjoner til annet type fiske.

Hvor lenge varer batteriet?

Det er i  ingen elektronikk knyttet til RESQUNIT S50. Vårt oppdrag er å gi fiskeren en rimelig løsning for å unngå tap av kostbare investeringer.

Hva er «spøkelsesteiner» ?

Spøkelsesteiner er mistet fiskeredskap som for eksempel krabbe-, leppefisk– og hummerteiner som blir liggende i årevis å fiske på havbunnen. Utstyret fanger dyr i en evig runddans av lidelse og død, hvor fisk fanges og dør, og blir agn til nye dyr som fanges og dør. Dette er et stort menneskeskapt miljøproblem. Les mer her

Hva er fremtidige planer for RESQUNIT?

Vi jobber med blant annet andre utløsermekanismer.

Teiner mistes også på større dybder, for eksempel med krepsefiske, kanskje over 200 meters dybde. Vårt team jobber med produkter også for slike dybder.

Vi ser mange muligheter, og spesielt med IOT (internet of things) som er i en rivende utvikling. Produktet RESQUNIT planlegges å kunne utvides til å også å omfatte varslings-, og posisjoneringsmuligheter. Det viktigste for oss, er å holde prisen lav slik at løsningen fortest mulig kan bidra til å redusere forsøpling og bedre miljøet .

Er der et behov for et slikt produkt?

Vi mener ja, absolutt. Hele verdens kyststrøk er forsøplet med teiner som fisker i «evighetsfiske», noe som påvirker bestand, miljø og fiskernes lommebok. Et problem er plastforurensning, et annet er tap av utstyr, et tredje er tap av dyr og bestand. Vårt inntrykk, etter å ha snakket med aktører i bransjen, er at både hobby- og yrkesfiskere bærer på et tungt ansvar overfor situasjonen med spøkelsesteiner.

«Jeg har fisket hummer i over 40 år. Er ikke gode rutiner nok til å unngå problemet?»

Dessverre er ikke alle fiskere like erfarne og påpasselige. Det var nok sånn sett bedre før. Deler av problemet med spøkelsesfiske kommer av en vekst i hobby- og fritidsfiske som igjen medfører bruk av billige teiner. Spøkelsesteiner er ofte billige teiner som veier for lite og dermed lettere forflytter seg under vann og utforbi stup og dermed mistes og går tapt. Et annet problem er dårlig kompetanse og kunnskap om fisking generelt.

Det er også slik at svært mange teiner går tapt som følge av at båtpropeller kutter tauet til blåsen, og teinen går dermed tapt.

Hvem står bak RSEQUNIT?

Personen bak ideen om RESQUNIT er ingeniør Dag Frode Aasnes. Han mistet i 2016 en krabbeteine og ble gjort oppmerksom på hvor stort problem dette er, både for miljøet og for fiskerne selv.

Resqunit AS i Sandnes har med støtte fra Handelens Miljøfond, Innovasjon Norge og våre investorer utviklet en enkel og rimelig enhet som vil bidra til drastisk å redusere antallet teiner som mistes. Veien videre er meget spennende.

Hva betyr slagordene «Fish responsibly!» og «Environmentalism Through Innovation» 

Vi ønsker å øke fokus på bærekraftig fiske. Vi ønsker å gjøre verden og miljøet enda bedre gjennom innovasjon og nytenking.
Vi i RESQUNIT ser ikke problemer, kun utfordringer og muligheter, og at en enda bedre verden er i sikte.

Er det umulige mulig?

Vi følger denne filosofien: Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid! :)

Praktisk bruk

RESQUNIT ser deformert ut / bulkete, når jeg drar opp teina – hvorfor?

RESQUNIT er designet for å tåle slike materialbevegelser grunnet trykkendringer, selv om den ser litt «bulkete» ut. Du vil se at spolehuset er forsterket slik at dette ikke skal gå ut over funksjonaliteten. Det kan også skje en viss gjennomtrengning over tid, uten at dette heller skal gå på bekostning av funksjonalitet.

Selve enheten er trykktestet ned til 75 meter.

For mer informasjon om dette, les vårt dokument – klikk her

Informasjon om plassering / uttrekk av tau

Oktober 2019 – Vi har blitt gjort oppmerksomme på at et parti med RESQUNIT fra fabrikk har redningstauet trukket ut fra hullet som brukes til justering av spolen. Dette kan medføre at dyr og krabber får tak i tauet og trekker det ut fra spolen – se bilde A.

For mer info om uttrekksposisjon for tau, les vårt dokument – klikk her

Og Dette Er Bare Begynnelsen!

Vi i Resqunit jobber med forskning og testing av flere løsninger for bruk på flere typer fiskeutstyr. Følg med!