Gründer, dataingeniør og hobbyfisker Dag Frode Aasnes kan være i ferd med å løse et globalt miljøproblem.

Gründer, dataingeniør og hobbyfisker fra Sandnes, Dag Frode Aasnes, mistet i fjor en krabbeteine. Det igangsatte noe som kan vise seg å bli et forretningseventyr.

Spøkelsesteiner, kalles de. Mistede krabbe- og hummerteiner blir liggende i årevis som evige drapsmaskiner. Fisk eller skalldyr som havner i disse, har liten mulighet for å slippe ut igjen. Når de så sulter ihjel, fungerer de som agn og tiltrekker seg nye, som igjen blir fanget.

Dykkeklubber tilknyttet Norges Dykkeforbund har de to siste årene fjernet 3.500 spøkelsesteiner, og fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB for å rapportere bilder og data til forskning hos Havforskningsinstituttet.

Det er imidlertid ikke bare for dyr og faunaen i havet at dette er et problem. Som Aasnes selv erfarte, er det ikke noe hyggelig å miste kostbart utstyr på havet. Millioner av slike teiner mistes hvert år på havet verden over. De vanligste årsakene er at teiner driver av til dypere vann, men også båtpropeller kan kutte tauene.

Ideen går ut på en ekstra flyteenhet som blir med krabbeteinen ned. Dersom teinen blir liggende lenge under vann, løses enheten ut. Dette skjer ved hjelp av en utløsermekanisme basert på råtnemateriale, men det jobbes også med en elektronisk versjon med tidsforsinkelse. Denne løser ut flyteenheten etter 7 dager under vann. Den elektroniske versjonen vil være utstyrt med en diode som blir liggende å blinke i vannflaten.

Her ligger også uante muligheter i nær fremtid. IOT (internet of things) er i en rivende utvikling, og om ikke lenge ser oppfinneren sammen med forretningsutvikler, Helge Trettø Olsen, for seg at produktet kan utvides til å også å omfatte varslings-, og posisjoneringsmuligheter, fremgår det av en melding fra ResqUnit.

Trettø Olsen sier til Hegnar.no at de jobber med å skaffe investorer og knytte til seg industrielle partnere.

Et grovt anslag er at det finnes rundt 100.000 hummer- og krabbeteiner i Norge. Av disse blir rundt 10 prosent mistet hvert år. I andre områder, som i enkelte steder i Mexicogulfen, er tapsraten dobbelt så stor på grunn av orkansesong.

– Tap av teiner er et stort problem over hele verden, fastslår han.

ResqUnit ser et stort potensiale for produktet. Noen pris er ikke fastlagt, men Trettø Olsen anslår en pris på rundt 200 kroner per enhet.

Klikk her for å lese hele artikkelen