Plast og miljøforurensning

Mikroplast er et økende miljøproblem over hele verden.

I iskjerner samlet i Sibir er der funnet mikroplast i malingspartikler fra skip og nylon fra fiskeutstyr.

Vi i Resqunit håper at vi med vårt produkt kan bidra til å redusere dette problemet.

Forurensning av miljømessig og økonomisk bekymring

Spøkelsesteiner avgir plast og nylon og forsøpler havet

Spøkelsesteine

Over halvparten av mikroplastpartiklene fanget i isen var mindre enn en tjue millimeter bred, noe som betyr at de lett kunne inntas av små arktiske skapninger.

«Selv om vi ikke vet fullstendig omfanget av mikroplastikkens innvirkning på helsen til havmiljøet eller mennesker, tyder det voksende bevismaterialet på at mikroplastisk forurensning er en forurensning av miljømessig og økonomisk bekymring, sier Dr. Pennie Lindeque, lederen plastforsker ved Plymouth Marine Laboratory, som ikke var involvert i studien.

Les hele saken her: https://www.independent.co.uk/environment/

Like mye plast som fisk i havet

Naturvernforbundet har laget en liste med 13 tips for et plastfritt hav, som beskriver hva du kan gjøre for å hindre plastforurensning. Naturvernforbundet arbeider både med å få enkeltmennesker til å gjøre det de kan gjøre, og å få myndighetene til å legge til rette for mindre plastforurensning. For å få best mulig resultater, må vi arbeide både individuelt og politisk med plastproblemet.

Mye plast i marint avfall er et alvorlig problem

Marint avfall som kan relateres til avfall fra fiskeri, består av fiskeredskap som not, garn, teiner og annet utstyr som tauverk, flyteelementer og emballasje. Fiskeriutstyr mistes i hovedsak som følge av påvirkninger fra vær og vind, og ved at det hekter seg fast. Store deler av kassert fiskeutstyr kan materialgjenvinnes såfremt det ikke er for mye begrodd.

Både krabbeteiner, hummerteiner og leppefiskteiner har kraftig nett av nylon rundt stålrammene.