Hummerteiner

Selv om teinefiske i Norge er regulert, finnes det dårlige teiner i bruk, noe som gir utfordringer for miljø og bestand. Noen teiner veier for lite, og flyttes med havstrøm utfor stup under vann.

Teinene har som regel flukthull som består av bomullstråd som løses opp over tid dersom teinen går tapt. På denne måten unngår man hvertfall «spøkelsesfiske«, men liten gjøres med det økonomiske tapet fiskere opplever, og problemet med mikroplast.

Hva skjer når man mister en hummerteine?

Problemet for fiskeren er som nevnt at vedkommende taper investeringen i teine og tilbehør. I tillegg medfører dette et svært alvorlig miljøproblem som følge av mikroplast og plastforurensning. Stålet på de fleste hummerteinene er plastbelagt med nett av kraftig nylon.

Hummerteiner kan reddes med Resqunit

Resqunit kan enkelt monteres på teiner som er laget av rundstål, hvor den stripses fast til nettingen.

Når Resqunit er utløst (som følge av råtnetråd) åpnes et stort rømningshull (Ø 150 mm) for dyrene og man kan dra opp utstyret. Rømningshull er offentlig godkjent. Får man utstyret opp av havbunnen, unngår man også plastforurensningen og mikroplast på avveie.

Se også krabbeteiner og leppefiskteiner.

Hummerteiner kan kjøpes hos Maritim.no

En Resqunit kan brukes på hummerteiner

Teiner som har for lav vekt, gjerne kalt «billigteiner», driver avgårde fordi de blir tatt av strøm og vind og blir derfor ikke liggende i de aktuelle fiskeområdene. En kombinasjon av sterk strøm, høy sjø og mye vind vil lett kunne føre teinene ut på dypere vann og flyteren forsvinner fra overflaten.

Hvert år blir mellom fem og ti prosent av teinene fra hummerfisket, igjen i sjøen. Det er 47000 registrere hummerfiskere i Norge, så antall tapte teiner er høyt.