Handelens Miljøfond

Vårt arbeid med å utvikle ResqUnit innebærer mye testing og forskning.
Takket være den fantastiske støtten vi har fått fra Handelens Miljøfond har denne prosessen blitt smidigere og gitt oss flere muligheter enn tidligere.
Foreningen Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017.
Foreningens formål er på vegne av medlemmene å bidra til å etterleve kravene og intensjonene i EU-direktiv 2015/720 om lette plastbæreposer, og gjennom tildeling av midler til prosjekter som oppfyller foreningens formål.
Handelens Miljøfond støtter tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling, primært nasjonalt, men også internasjonalt.