Ingen andre dykkerklubber i landet har hentet opp flere «spøkelsesteiner» fra havbunnen enn Søgne dykkerklubb.

Siden desember 2015 har Søgne dykkerklubb vært med på letingen etter «spøkelsesteiner» i sjøen. Leder i klubben, Karl Klungland, har selv fått se hva slike teiner kan gjøre med arter som lever i sjøen.

– Vi ser avmagra fisk og fisk med store sår. De har gått mot nettingen og fått huden slitt i stykker, sier han.
Vil kartlegge omfanget av spøkelsesfiske

Hvert år blir mellom fem og ti prosent av teinene fra hummerfisket, igjen i sjøen. Fisk eller skalldyr som havner i disse, har liten mulighet for å slippe ut igjen. Døde dyr tiltrekker seg nye, som igjen blir fanget. Dette er grunnen til at slike teiner gjerne kalles «spøkelsesteiner».

Teinene forsetter å fiske selv etter at de har blitt forlatt.

Søgne dykkerklubb er en av flere dykkerklubber som har sagt ja til å være med på prosjektet, som er en del av et større forskningsprosjekt. Målet er å kartlegge omfanget av spøkelsesfiske, og å finne ut hvor stor skade det gjør. Det hele er satt i gang av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Klikk her for å lese hele artikkelen