Resqunit reduserer økonomiske tap for fiskeren.
Fiskeredskaper som krabbeteiner og hummerteiner er kostbare. Vi tilbyr en flott sikring til en elegant pris, som minsker sjansen for at dine investeringer går tapt.

Fish responsibly with Resqunit

Vårt produkt festes over en rømningsluke på teinen. Dersom teinen går tapt, vil Resqunit løse seg ut etter lengre tid i vann. Rømningsluken er da åpnet, og krabber, hummer og fisk vil rømme. Teinen vil nå kunne lokaliseres og hentes opp. Utstyr og dyreliv er spart.

Tusenvis av hummerteiner og krabbeteiner mistes hvert år, bare i Norge.

I en markedsundersøkelse gjennomført for Resqunit, svarer 75% at de opplever å miste 1 – 5 teiner hvert eneste år.

Vi ønsker å redusere dette problemet – og vi har bare såvidt begynt!