Last update: August 20, 2020
Last update: ago

Resqunit røper langsiktig utviklingsløp

Est. Reading: 2 minutes

Vi i Resqunit ønsker å hele tiden tenke smartere og være nyskapende – vi introduserer derfor nye elektroniske løsninger for fiskenæringen

Electronic Time Release

Basert på fjorårets salg og tilbakemeldinger fra markedet har selskapet fått mye verdifull informasjon fra næring i inn- og utland. Produktet er nå i enda større grad tilpasset bruk i internasjonale kommersielle markeder.

I juni 2020 ble det gjennomført vellykket testing av den første prototypen av ETR (Electronic Time Release). Bomullstråd er byttet ut med elektronisk utløsermekanisme. Dette gir 100% forutsigbarhet og dermed enda større sjanse for å finne igjen tapt fiskeutstyr til havs.

Energieffektive sensorer

Ettersom vi tar i bruk egenutviklet smart og trykk-tolerant elektronikk under vann, kan vi også innhente data fra den enkelte fangstoperasjon via energieffektive sensorer.

Vi ser for oss datafangst av temperatur, posisjon, tid, strømninger, saltnivå, lysmengder, bevegelser og fangst-monitorering som kan hentes ut fra sensorer og samles i et eller flere datapunkt.

Datafangst fra sensorer kan samles i et eller flere datapunkt.

Å gjøre global fiskeindustri bærekraftig

Teknologi som IoT (Internet of Things), Big Data og Block Chain åpner for smart bruk av slike data. Til eksempel, kan vi gi fiskeren en bedre forståelse av årsak til god eller dårlig fangst?

82% av fiskerinæringen tror at ny teknologi er avgjørende for lønnsomhetspotensialet i sjømatnæringen.

Innsamling av data kan med sikkerhet bidra i arbeidet med å gjøre en global fiskeindustri bærekraftig og mer miljøvennlig, og sikre fisket for fremtidige generasjoner.

Artificial Intelligence (AI) og prediktiv analyse

Datasystemer vil kunne gjenkjenne komplekse mønstre og gjøre intelligente beslutninger basert på data som innsamles. Ved å sammenligne data og fangst vil man med maskinlæring kunne la datasystemene gjøre prediktive analyser.

Et eksempel er å kunne anslå i hvilke områder det kan forventes stor innblanding av dyr under minstemål.

Vi går foran

Administrerende direktør i Norske Sjømatbedriftenes Landsforening (NSL), Robert Eriksson, sa i 2018 at teknologi er et nøkkelbegrep for morgendagens sjømatindustri.

Vi er enige!

GET OUR
NEWSLETTER

Keep yourself up-to-date on our activities
by receiving our newsletter.
Newletter HP
Share via
Copy link
Powered by Social Snap