Last update: August 10, 2020
Last update: ago

Resqunits medlemskap i GGGI – et viktig strategisk valg

Est. Reading: 1 minute

GGGI, Global Ghost Gear Initiative, har som misjon å informere verden om problemet med tap av fiskeutstyr og støtter oppryddingsaksjoner over hele verden.

Resqunit As er nå medlem av organisasjonen. Medlemskapet gir oss både tyngde og en unik tilgang til medlemslandenes fiskerimyndigheter i vår regulative satsing.

Det er en strategisk fordel for selskapet å bli eksponert av en aktiv organisasjon som også har en god dialog med både bransje og myndigheter på global skala.

Eksport og levebrød påvirkes av spøkelsesfiske

Canada eksporterer hummer til en årlig verdi av 1 milliard dollar. Hummer-fisket er landets mest verdifulle fiskeri. Tapt og mistet utstyr fortsetter å fiske hummer og skader både bestand og andre former for marint liv. Dette påvirker selvsagt fiskernes levebrød.

Å informere om dette er noe av det viktigste arbeidet Global Ghost Gear Initiative gjør.

  • Opptil 30% av nedgangen i enkelte fiskebestander kan relateres til spøkelsesfiske og tapte fiskeredskaper.
  • Tapt utstyr har fire ganger høyere sannsynlighet for å fange og drepe marine dyr enn alle andre former for marin forsøpling kombinert
Resqunit her på en tradisjonell norsk hummerteine

Resqunit har avdeling i Halifax som ligger i episenteret for havteknologi og hummerfiske i Canada, midt mellom USAs vestkyst og Europa, og vi er i tett dialog med næringsliv og fiskeriene i regionen.

Medlemskapet i GGGI gir oss både tyngde og en unik tilgang til medlemslandenes fiskerimyndigheter i vår regulative satsing.

GET OUR
NEWSLETTER

Keep yourself up-to-date on our activities
by receiving our newsletter.
Newletter HP
Share via
Copy link
Powered by Social Snap