Last update: August 28, 2020
Last update: ago

Kan Resqunit spare verdenssamfunnet for 167 milliarder årlig?

Est. Reading: 2 minutes

Hoveddriverne bak disse kostnadene omhandler, ifølge studien «Global ecological, social and economic impacts of marine plastic”, skadevirkninger på økosystemene.

Havet er verdens matfat, og mer enn 3 milliarder mennesker er avhengige av et biologisk mangfold i havene og langs kysten. Verdien av marin- og kystnæringene er estimert til 27 000 milliard kroner årlig, ifølge FNs bærekraftsmål. Dette utgjør 5% av verdens BNP.

Studien «Ghost fishing by lost fishing gear» esitimerer at sjømat til en verdi av 35 milliard kroner tapes til spøkelsefiske hvert år.

(saken fortsetter under bildet)

Resqunit på tradisjonelt utstyr i Canada

150 tonn plast hvert år

I Norge mistes det hvert år 150 tonn plast i forbindelse med teinefiske alene. Ved å utstyre norske teiner med sikringsutstyr som Resqunit vil man potensielt kunne spare det norske samfunnet for nærmere 50 million kroner årlig, ifølge disse to studiene.

Sjømat til en verdi av 35 milliard kroner tapes til spøkelsefiske hvert år – kilde: NOAA

Norge er et lite land i denne sammenhengen. I Canada, hvor Resqunit åpnet kontor i 2019, vil en tilsvarende samfunnsbesparelse være mer enn 2,3 milliard kroner årlig. I tillegg kommer selvsagt fiskerens egen gevinst i form av at man ikke mister dyrt utstyr og fangst på kort sikt.

På lang sikt vil fiskere nyte godt av økte havdyrbestander.

Resqunit ligger i forkant av reguleringene

Studier som dette og aksjonsplanen i forbindelse med FNs bærekraftsmål gjør at myndigheter over hele verden nå strammer inn. Nye reguleringer er allerede tredd i kraft i flere av de store fiskerinasjonene og mer er på trappene.

Resqunit er allerede i forkant av lovverket med en løsning som er både enkel og kostnadseffektiv. I Norge ble Resqunit sin løsning implementert i regelverket som en anbefalt løsning i 2019.

I Norge ble Resqunit sin løsning implementert i regelverket som en anbefalt løsning i 2019

Overveldende interesse

Vedrørende emisjonen er vi utrolig takknemlige for den overveldende interessen vi opplever fra foreløpig over 250 investorer. Vi har mottatt interesser i skrivende stund for 15 million kroner, og har allerede første uken mottatt tegninger for 3,5 million.

Vi vurderer fortløpende hvorvidt emisjonen blir stående åpen til annonsert stengning, men vil kommunisere tydelig ut dersom vi gjør endringer på dette.

Vennlig hilsen Helge Trettø Olsen, CEO Resqunit AS

GET OUR
NEWSLETTER

Keep yourself up-to-date on our activities
by receiving our newsletter.
Newletter HP
Share via
Copy link
Powered by Social Snap