FAQ - Ofte Stilte Spørsmål

Ofte Stilte Spørsmål

Vi har her samlet de mest vanlige spørsmål og svar om RESQUNIT. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål her, send gjerne inn et spørsmål via skjemaet nedenfor.

Frequently Asked Questions

On this page we have gather the most frequently asked questions about RESQUNIT. (Currently norwegian only). If you do not find the answer you seek here, please send us your question using the form below.

RESQUNIT er en reservebøye som festes på fiskeutstyr som krabbe- og hummerteiner. Flyteenheten løses ut etter en gitt tid i vann. Det er festet et tau mellom flyteenheten og fiskeutstyret som ligger på havbunnen.

Når flyteenheten lokaliseres i vannoverflaten, kan det tapte fiskeutstyret gjenfinnes og hales opp og ut av sjøen.

Ved å hente opp tapt utstyr fra sjøen hindrer man både forsøpling og spøkelsesfiske. Det er anslått at mellom 500 - 100 000 tonn fiskeutstyr mistes hvert år i havet.

Mye av dette er plast, som etterhvert løses opp i mikroplast partikler og finner veien inn i næringskjeden. Spøkelsesfiske medfører hvert år enorme mengder tap av dyr/mat. I tillegg til dette er tap av utstyr en økonomisk byrde for fiskere.

Tauet tåler opp til 100kg og dermed kan man hale opp de fleste teiner som brukes i Norge. Vi anbefaler likevel å trekke opp utstyret sakte og kontrollert, da både vannmotstand og bølger kan påføre betydelig ekstra belastning.

Tungt fiskeutstyr kan også bruke RESQUNIT. Man benytter da tauet som en guide for en dregg eller et harpun-spyd som er festet til tykkere tau. Utstyret kan deretter trekkes opp.

Klikk på bildet for større versjon

Enorme mengder fiskeredskaper mistes årlig langs kystlinjer over hele kloden. Mistet fiskeredskap som for eksempel krabbe- og hummerteiner utgjør et alvorlig miljøproblem. Utstyret blir liggende i årevis å fiske. Utstyret fanger dyr i en evig runddans av lidelse og død, hvor fisk fanges og dør, og blir agn til nye dyr som fanges og dør. Dette er et stort menneskeskapt miljøproblem . I tillegg avgir teiner mikroplast som går inn i næringskjeden og forgifter sjømaten vår.

Spøkelsesteiner er mistet fiskeredskap som for eksempel krabbe- og hummerteiner som blir liggende i årevis å fiske. Utstyret fanger dyr i mange år, dyr som blir agn til nye dyr som fanges og dør. Og slik fortsetter det fordi teinene er oftest bygget av plast eller stål.

RESQUNIT skal begrense dette miljøproblemet, bevare dyrebestand og samtidig forsikre hobby- og yrkesfiskere mot tap av dyrt fiskeutstyr.

RESQUNIT er utviklet for alle som fisker med teiner og fiskeutstyr som kan gå tapt, og for dem som er opptatt av å ta vare på naturen, et bærekraftig fiske, bevaring av bestand og reduksjon av forsøpling av sjø og hav.

Vi mener ja, absolutt. Hele kysten er forsøplet med teiner som fisker i "evighetsfiske", noe som påvirker bestand, miljø og fiskernes lommebok.

Vårt inntrykk, etter å ha snakket med aktører i bransjen, er at både hobby- og yrkesfiskere bærer på et tungt ansvar overfor situasjonen med spøkelsesteiner.

I vår enkleste versjon brukes råtnemateriale som bomullstråd som løses opp etter en tid i vann. Faktorer som saltholdighet, lys og temperatur er med å bestemme hvor lang tid dette tar.

Generelle tester som er utført med bomullstråd, tilsier at denne prosessen kan ta alt fra 2 måneder til opptil et år. Vi jobber derfor med å utvikle en elektronisk versjon med tidsforsinkelse - også kalt Electronic Time Release (ETR). Denne løser ut flyteenheten etter ett gitt antall dager under vann. Dette gir betydelig større forutsigbarhet og øker sjansen for gjenfinning.

Våre undersøkelser viser at fiskeren oftest vet noenlunde hvor teinen ble tapt. En vil derfor med høy sannsynlig kunne lokalisere RESQUNIT flytende i dette området i sjøen når den er løst ut.

Det er i utgangspunktet ingen elektronikk knyttet til RESQUNIT. Det jobbes samtidig med en ettermonterbar elektronisk tidsutløser, også kalt ETR, Electronic Time Release

Vi har hatt dialog med dykkere og dykkerklubber, og vi forstår situasjonen slik at majoriteten av tapte teiner langs kyststrøk er krabbe- og hummerteiner, og stort sett ligger disse tapt på dybde 15-30 meter, så vi tar i utgangspunktet sikte på dybder i området 50-60 meter. Teiner mistes også på større dybder, for eksempel med krepsefiske, kanskje opp til 150-200 meters dybde.
Nåværende versjoner av RESQUNIT kan utstyres med inntil 150 meter tau, men det jobbes med enheter for ytterligere dybder.

RESQUNIT distribueres i Norge av C.A. Leschbrandt AS, og deres forhandlernett. Mer info på https://www.cal.no/

RESQUNIT har en veiledende pris kr 220,- inkl.mva i butikk, i Norge.

Om du har 10 teiner med tilbehør og mister 1 eller 2 i året, mener vi at en sikring med RESQUNIT er økonomisk forsvarlig. I tillegg vil du også bli med på å ta ansvar for miljøet og redusere dyreplageri.

Vårt inntrykk er at mange plages med tap av fiskeutstyr og dermed økonomisk tap, samtidig som de er bevisste på at dyrene plages voldsomt når de står over tid i spøkelsesteinene.

I en markedsundersøkelse gjennomført i forbindelse med den planlagte lanseringen av RESQUNIT for å hindre tap av teiner, svarer 75% at de opplever å miste 1 – 5 teiner hvert eneste år. Undersøkelsen var hovedsakelig rettet mot hummerfiskere. Krabbe- kreps- og leppefiskere, som også fisker med teiner, er ikke tatt med. Det rapporteres fra dykkerklubber om at leppefisk-teiner er hyppigst observeret.

I enkelte kystområder rapporteres som spøkelsesteiner pr 60 meter.

Spøkelseteiner er et alvorlig globalt miljøproblem. Forsøpling på havbunnen ser vi ikke, men det betyr ikke at det ikke angår oss. Dette går kraftig ut over bestanden, fangede dyr lider og mye god mat går til spille. På sikt vil disse teinene også begynne å avgi mikroplast-partikler. Disse finner veien inn i næringskjeden og forsøpler sjømaten vår.

Den kjente dykkeren og undervannsfotografen Rudolf Svensen ( http://www.uwphoto.no ) ser regelmessig omfanget av problemet. «Jeg har sett fisk som har stått og stanget i nettveggen så lenge at hele snuten er slitt vekk. Levende hummer har nesten gått i oppløsning når jeg har tatt i dem for å slippe dem ut. De har da sultet så lenge at de henter næring fra skallet», sier Svensen.

RESQUNIT er et selskap i vekst, og vi jobber nå både med sensorikk og data i tillegg til vår flyteenhet som skal gjøre fisket mer bærekraftig.

Selskapet ble etablert i 2017 av Dag Frode Aasnes, Helge Trettø Olsen og Per Waagen. Dag Frode mistet i 2016 en krabbeteine og ble gjort oppmerksom på hvor stort problem dette er, både for miljøet og for fiskerne selv.

Vi har sporet varianter av slike produkter helt tilbake til 1970-tallet, så dette er ikke en ny oppfinnelse. Vi tror at gode løsninger i kombinasjon med at folk i dag er mer opptatt av bærekraft, er viktige suksesskriterier.

RESQUNIT AS i Sandnes utviklet med støtte fra Handelens Miljøfond og Innovasjon Norge sin første versjon av produktet, en enkel og rimelig enhet som vil bidra til drastisk å redusere antallet teiner som mistes.

Ta kontakt via www.resqunit.com og vårt kontaktskjema

Vi ønsker å gjøre verden og miljøet enda bedre gjennom innovasjon og nytenking, og som vår partner, verdenskjente Sig Hansen sier, “We have to fish responsibly, leaving some for the next generation” - Vi ser ikke problemer, kun utfordringer og muligheter, og en enda bedre verden er i sikte.

Dersom du opplever at det kommer vann inn i flyteenheten, er dette sannsynligvis en følge av en lekkasje. Du kan lese mer informasjon i dette skrivet fra 2019 her -
Klikk her for å åpne PDF-dokumentet

Dessverre er ikke alle fiskere like erfarne og påpasselige, og tall fra fiskerne selv og undersøkelser utført av Havforskningsinstituttet viser at tusenvis av teiner mistes i lille Norge, hvert eneste år.

En av årsakene til dette er nok en vekst i hobby- og fritidsfiske som igjen medfører bruk av billige teiner. Spøkelsesteiner er ofte billige teiner som veier for lite og dermed lettere forflytter seg under vann og utforbi stup og dermed mistes og går tapt. Et annet problem er dårlig kompetanse og kunnskap om fisking generelt.

GET OUR
NEWSLETTER

Keep yourself up-to-date on our activities
by receiving our newsletter.